خانه | سوالات متداول | درباره ما | تماس با ما | پست الکترونیک                    فارسی English
فهرست رتبه بندی دانشگاه ها آزاد اسلامی سال 93-1392
شاخص: روش شناسی
رتبهنام دانشگاه یا موسسه ی پژوهشینمره کل از 100شاخص پژوهشی از 100
1دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران - علوم و تحقيقات
100
100
2دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرج
99.86
99.85
3دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد
99.58
99.51
4دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز
99.34
99.33
5دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان اصفهان
98.59
98.62
6دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراک
96.82
96.75
7دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال
95.52
95.42
8دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساوه
95.1
95.19
9دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرضا
94.59
94.55
10دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب
94.06
94.26
11دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل
92.34
92.04
12دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت
92.26
92.06
13دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت
91.93
91.6
14دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر ري
90.84
91.09
15دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائم شهر
90.66
90.76
16دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد
88.46
88.7
17دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي
88.14
88.1
18دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
87.36
87.44
19دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرکرد
85.13
83.67
20دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز
83.83
84.16
21دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهرود
76.3
75.62
22دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين
73.15
72.27
23دانشگاه آزاد اسلامي واحد ورامين
72.75
73.15
24دانشگاه آزاد اسلامي واحد آيت لله آملي
72.42
71.29
25دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيراز
71.27
68.47
26دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلامشهر
71.13
70.79
27دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري
70.85
68.46
28دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه
70.32
69.45
29دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر
69.01
69.31
30دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان
68.52
67.97
31دانشگاه آزاد اسلامي واحد گچساران
67.87
67.27
32دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد
67.58
67.85
33دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن
66.65
67.03
34دانشگاه آزاد اسلامي واحد تاکستان
66.54
66.26
35دانشگاه آزاد اسلامي واحد لاهيجان
66.49
66.16
36دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر قدس
65.1
65.5
37دانشگاه آزاد اسلامي واحد فيروز آباد
64.94
65.23
38دانشگاه آزاد اسلامي واحد اروميه
64.57
64.78
39دانشگاه آزاد اسلامي واحد کازرون
63.78
63.69
40دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر مجلسي
62.93
61.51
41دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان
62.86
63.17
42دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان
62.46
61.33
43دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج
62.25
62.55
44دانشگاه آزاد اسلامي واحد شوشتر
62.01
62.4
45دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول
61.9
62.27
46دانشگاه آزاد اسلامي واحد تنکابن
61.63
61.98
47دانشگاه آزاد اسلامي واحد چالوس
61.51
61.12
48دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان
61.48
61.8
49دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار
61.04
60.89
50دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمان
60.63
60.99
51دانشگاه آزاد اسلامي واحد ماهشهر
60.53
59.52
52دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم دارويي تهران
60.42
60.66
53دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شرق
59.6
59.97
54دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر
59.31
59
55دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم
58.06
58.02
56دانشگاه آزاد اسلامي واحد اميديه
55.84
55.49
57دانشگاه آزاد اسلامي واحد خرم آباد
55.69
56.07
58دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايذه
54.52
54.75
59دانشگاه آزاد اسلامي واحد سمنان
53.98
54.31
60دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيروان
53.36
52.13
61دانشگاه آزاد اسلامي واحد دماوند
53.2
53.59
62دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم دندانپزشکي
53.08
53.31
63دانشگاه آزاد اسلامي واحد مهاباد
52.92
53.22
64دانشگاه آزاد اسلامي واحد جهرم
52.13
52.12
65دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايلام
51.59
51.82
66دانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرد
51.53
51.28
67دانشگاه آزاد اسلامي واحد فيروز کوه
50.99
50.59
68دانشگاه آزاد اسلامي واحد بابل
50.97
50.19
69دانشگاه آزاد اسلامي واحد پرند
50.92
51.27
70دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان
50.85
71دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرگان
50.64
50.85
72دانشگاه آزاد اسلامي واحد مراغه
50.51
50.8
73دانشگاه آزاد اسلامي واحد پارس آباد مغان
50.47
50.72
74دانشگاه آزاد اسلامي واحد آزاد شهر
50.11
75دانشگاه آزاد اسلامي واحد نيشابور
50.06
76دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر
77دانشگاه آزاد اسلامي واحد بويين زهرا
78دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم پزشکي تهران
79دانشگاه آزاد اسلامي واحد بيرجند
80دانشگاه آزاد اسلامي واحد بناب
81دانشگاه آزاد اسلامي واحد بم
82دانشگاه آزاد اسلامي واحد سروستان
83دانشگاه آزاد اسلامي واحد مسجد سليمان
84دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلاورجان
85دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهر
86دانشگاه آزاد اسلامي واحد نائين
87دانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجن
88دانشگاه آزاد اسلامي واحد پرديس
89دانشگاه آزاد اسلامي واحد بهبهان
90دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندر عباس
91دانشگاه آزاد اسلامي واحد سبزوار
92دانشگاه آزاد اسلامي واحد مبارکه
93دانشگاه آزاد اسلامي واحد سواد کوه
94دانشگاه آزاد اسلامي واحد علي آباد کتول
95دانشگاه آزاد اسلامي واحد ياسوج
96دانشگاه آزاد اسلامي واحد دورود
97دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميانه
98دانشگاه آزاد اسلامي واحد کاشمر
99دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق
100دانشگاه آزاد اسلامي واحد تويسرکان
101دانشگاه آزاد اسلامي واحد آبادان
102دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوکان
103دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوي
104دانشگاه آزاد اسلامي واحد رامسر
105دانشگاه آزاد اسلامي واحد ملاير
106دانشگاه آزاد اسلامي واحد سيرجان
107دانشگاه آزاد اسلامي واحد هشتگرد
108دانشگاه آزاد اسلامي واحد ایلخچی
109دانشگاه آزاد اسلامي واحد تفرش
110دانشگاه آزاد اسلامي واحد سراب
111دانشگاه آزاد اسلامي واحد جویبار
112دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر
113دانشگاه آزاد اسلامي واحد گناباد
114دانشگاه آزاد اسلامي واحد زرقان
115دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندر انزلي
116دانشگاه آزاد اسلامي واحد کاشان
117دانشگاه آزاد اسلامي واحد زرند
118دانشگاه آزاد اسلامي واحد اليگودرز
119دانشگاه آزاد اسلامي واحد فراهان
120دانشگاه آزاد اسلامي واحد لنجان
121دانشگاه آزاد اسلامي واحد نور
122دانشگاه آزاد اسلامي واحد سپيدان
123دانشگاه آزاد اسلامي واحد مريوان
124دانشگاه آزاد اسلامي واحد فردوس
125دانشگاه آزاد اسلامي واحد نيريز
126دانشگاه آزاد اسلامي واحد ارسنجان
127دانشگاه آزاد اسلامي واحد فسا
128دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر
129دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا
130دانشگاه آزاد اسلامي واحد آشتيان
131دانشگاه آزاد اسلامي واحد دهاقان
132دانشگاه آزاد اسلامي واحد انار
133دانشگاه آزاد اسلامي واحد دولت آباد
134دانشگاه آزاد اسلامي واحد استهبان
135دانشگاه آزاد اسلامي واحد خلخال
136دانشگاه آزاد اسلامي واحد دهدشت
137دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميبد
138دانشگاه آزاد اسلامي واحد لنگرود
139دانشگاه آزاد اسلامي مرکز فريمان
140دانشگاه آزاد اسلامي واحد تربت جام
141دانشگاه آزاد اسلامي واحد مهدي شهر
142دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرند
143دانشگاه آزاد اسلامي واحد داراب
144دانشگاه آزاد اسلامي واحد بافق
145دانشگاه آزاد اسلامي واحد صوفيان
146دانشگاه آزاد اسلامي واحد بردسير
147دانشگاه آزاد اسلامي واحد کليبر
148دانشگاه آزاد اسلامي واحد اقليد
149دانشگاه آزاد اسلامي واحد ماکو
150دانشگاه آزاد اسلامي واحد گنبد کاوس
151دانشگاه آزاد اسلامي واحد تربت حيدريه
152دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمی
153دانشگاه آزاد اسلامي واحد کوهدشت
154دانشگاه آزاد اسلامي واحد ملکان
155دانشگاه آزاد اسلامي واحد لارستان
156دانشگاه آزاد اسلامي نيکشهر
157دانشگاه آزاد اسلامي مهربان
158دانشگاه آزاد اسلامي واحد تيران
159دانشگاه آزاد اسلامي واحد دهلران
160دانشگاه آزاد اسلامي واحد لامرد
161دانشگاه آزاد اسلامي واحد خمين
162دانشگاه آزاد اسلامي واحد دلیجان
163دانشگاه آزاد اسلامي واحد هاديشهر
164دانشگاه آزاد اسلامي واحد ممسني
165دانشگاه آزاد اسلامي واحد زابل
166دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلام آبادغرب
167دانشگاه آزاد اسلامي واحد اشکذر
168دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوسنگرد
169دانشگاه آزاد اسلامي واحد کهنوج
170دانشگاه آزاد اسلامي واحد مینودشت
171دانشگاه آزاد اسلامي واحد طبس
172دانشگاه آزاد اسلامي واحد محلات
173دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران غرب
174دانشگاه آزاد اسلامي واحد بيضا
175دانشگاه آزاد اسلامي واحد بافت
176دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائنات
177دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردستان
178دانشگاه آزاد اسلامي واحد صفاشهر
179دانشگاه آزاد اسلامي واحد آباده
180دانشگاه آزاد اسلامي واحد سقز
181دانشگاه آزاد اسلامي واحد زرنديه
182دانشگاه آزاد اسلامي واحد جيرفت
183دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودسرواملش
184دانشگاه آزاد اسلامي واحد هرند
185دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنقروکلیائی
186دانشگاه آزاد اسلامي واحد رامهرمز
187دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهین دژ
188دانشگاه آزاد اسلامي واحد ممقان
189دانشگاه آزاد اسلامي گيلان غرب
190دانشگاه آزاد اسلامي واحد تفت
191دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشکين شهر
192دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرگناوه
193دانشگاه آزاد اسلامي واحد ملارد
194دانشگاه آزاد اسلامي واحد کنگاور
195دانشگاه آزاد اسلامي واحد نقده
196دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدشهر
197دانشگاه آزاد اسلامي واحد ایوان غرب
198دانشگاه آزاد اسلامي واحد فارسان
199دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسفراين
200دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودبار
201دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسد آباد
202دانشگاه آزاد اسلامي مرکز شيرگاه
203دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودان
204دانشگاه آزاد اسلامي واحد نکا
205دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر بابک
206دانشگاه آزاد اسلامي واحد قشم
207دانشگاه آزاد اسلامي واحد بستان آباد
208دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردکان
209دانشگاه آزاد اسلامي واحد مهريز
210دانشگاه آزاد اسلامي واحد هریس
211دانشگاه آزاد اسلامي واحد رفسنجان
212دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميمه
213دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميناب
214دانشگاه آزاد اسلامي واحد نظر آباد
215دانشگاه آزاد اسلامي واحد بردسکن
216دانشگاه آزاد اسلامي واحد عجب شير
217دانشگاه آزاد اسلامي واحد ورزقان
218دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسکو
219دانشگاه آزاد اسلامي واحد زرين دشت
220دانشگاه آزاد اسلامي واحد مياندوآب
221دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستانه اشرفيه
222دانشگاه آزاد اسلامي مرکز هنديجان
223دانشگاه آزاد اسلامي واحد مهاجران
224دانشگاه آزاد اسلامي واحد شال
225دانشگاه آزاد اسلامي واحد فومن و شفت
226دانشگاه آزاد اسلامي واحد هيدج
227دانشگاه آزاد اسلامي واحد سلماس
228دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايرانشهر
229دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابر کوه
230دانشگاه آزاد اسلامي واحد خاش
231دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرگز
232دانشگاه آزاد اسلامي واحد سیاهکل
233دانشگاه آزاد اسلامي واحد سردرود
234دانشگاه آزاد اسلامي واحد صومعه سرا
235دانشگاه آزاد اسلامي واحد گلپایگان
236دانشگاه آزاد اسلامي واحد دشتستان
237دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهین شهر
238دانشگاه آزاد اسلامي واحد قروه
239دانشگاه آزاد اسلامي واحد سمیرم
240دانشگاه آزاد اسلامي واحد انديمشک
241دانشگاه آزاد اسلامي واحد سراوان
242دانشگاه آزاد اسلامي واحد بهاباد
243دانشگاه آزاد اسلامي واحد صحنه
244دانشگاه آزاد اسلامي واحد خرمشهر
245دانشگاه آزاد اسلامي واحد خدابنده
246دانشگاه آزاد اسلامي واحد هشترود
247دانشگاه آزاد اسلامي مرکز کبودراهنگ
248دانشگاه آزاد اسلامي واحد جلفا
249دانشگاه آزاد اسلامي واحد بهشهر
250دانشگاه آزاد اسلامي واحد خامنه
251دانشگاه آزاد اسلامي مرکز مهران
252دانشگاه آزاد اسلامي واحد قصرشیرین
253دانشگاه آزاد اسلامي واحد داريون
254دانشگاه آزاد اسلامي واحد بیله سوار
255دانشگاه آزاد اسلامي واحد آذرشهر
256دانشگاه آزاد اسلامي واحد تالش
257دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندر لنگه
258دانشگاه آزاد اسلامي واحد نطنز
259دانشگاه آزاد اسلامي واحد هرسين
260دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردل
261دانشگاه آزاد اسلامي لشت نشا - زيباکنار
262دانشگاه آزاد اسلامي واحد صفادشت
263دانشگاه آزاد اسلامي واحد باغملک
264دانشگاه آزاد اسلامي واحد خورموج
265دانشگاه آزاد اسلامي واحد زواره
266دانشگاه آزاد اسلامي واحد تایباد
267دانشگاه آزاد اسلامي واحد حاجی آباد
268دانشگاه آزاد اسلامي واحد جاجرم
269دانشگاه آزاد اسلامي واحد خنج
270دانشگاه آزاد اسلامي واحد درگز
271دانشگاه آزاد اسلامي واحد خارک
272دانشگاه آزاد اسلامي واحد گوگان
273دانشگاه آزاد اسلامي واحد جاسب
274دانشگاه آزاد اسلامي واحد دره شهر
275دانشگاه آزاد اسلامي واحد تسوج
276دانشگاه آزاد اسلامي مرکز کردکوي
277دانشگاه آزاد اسلامي واحد رباط کريم
278دانشگاه آزاد اسلامي واحد کمیجان
279دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرکنگان
280دانشگاه آزاد اسلامي واحد جزیره هرمز
281دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهريار
282دانشگاه آزاد اسلامي واحد محمودآباد
283دانشگاه آزاد اسلامي واحد بیجار
284دانشگاه آزاد اسلامي واحد الکترونيکي
285دانشگاه آزاد اسلامي واحد پارسيان
286دانشگاه آزاد اسلامي واحد ترکمانچاي
287دانشگاه آزاد اسلامي واحد فریدن
288دانشگاه آزاد اسلامي مرکز سامن
289دانشگاه آزاد اسلامي مرکز ايوانکي
290دانشگاه آزاد اسلامي واحد خداآفرین
291دانشگاه آزاد اسلامي واحد بادرود
292دانشگاه آزاد اسلامي واحد بهرمان
293دانشگاه آزاد اسلامي مرکز بهار
294دانشگاه آزاد اسلامي واحد کلاله
295دانشگاه آزاد اسلامي واحد شادگان
296دانشگاه آزاد اسلامي مرکز سرعين
297دانشگاه آزاد اسلامي مرکز کوار
298دانشگاه آزاد اسلامي واحد نهاوند
299دانشگاه آزاد اسلامي واحد چابهار
300دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندر جاسک
301دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندردیلم
302دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهرم
303دانشگاه آزاد اسلامي مرکز گميشان
304دانشگاه آزاد اسلامي واحد دلوار
Copyright 2016 - Islamic World Science Citation Center
All Right Reserved