سوالات متداول | درباره ما | تماس با ما | پست الکترونیک                    فارسی English العربی
وب سایت های مرتبط
نظام رتبه بندی QS
نظام رتبه بندی دانشگاه های آسیایی QS
نظام رتبه بندی شانگهای
نظام رتبه بندی تایمز
نظام رتبه بندی Leiden
نظام رتبه بندی Maclean
پرسشنامه الکترونیکی رتبه بندی
روش شناسی
سوالات متداول
اخبار ISC در وب سایت دانشگاه های دیگر

فهرست رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی ایران سال

رتبه بندی حاضر بر اساس معیارها و شاخص هایی که در روش شناسی بیان شده صورت گرفته است. معیارها و شاخص های رتبه بندی مصوب ششمین نشست فوق العاده وزرای آموزش عالی و تحقیقات علمی کشورهای اسلامی در سال 2011 میلادی در شهر جده، عربستان سعودی است. با توجه به وزن هر یک از شاخص ها مجموع امتیازات هر یک از دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی نرمال سازی شده و بالاترین امتیاز به عنوان رتبه اول با امتیاز 100 مد نظر قرار گرفته و سایر دانشگاه ها و مؤسسات نیز بر همین اساس در جایگاه های بعدی قرار گرفته اند.

Copyright 2013 - Islamic World Science Citation Center
All Right Reserved