رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی ایران

درباره ما

تاریخچه پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

پس از تاسیس پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در شیراز، موضوع با اهمیت رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی کشور از سوی معاونت محترم پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، جناب آقای دکتر محمد مهدی نژاد نوری به ISC ابلاغ گردید .
نظر به ماموریت ISC در بحث رتبه بندی دانشگاه های جهان اسلام که در این مورد در دولت نهم جناب آقای دکتر محمد مهدی زاهدی وزیر محترم، جناب آقای دکترمنصور کبگانیان معاون سابق پژوهش و فناوری وزارت متبوع و جناب آقای دکتر جعفر مهراد سرپرست ISC شاخص های رتبه بندی را با همکاری سازمان کنفرانس اسلامی و ایسیسکو، با حضور و مشارکت خبرگان رتبه بندی در سال های 2006 و 2007 میلادی تهیه نمودند، اکنون دانشگاه ها و موسسات پژوهشی جمهوری اسلامی ایران بر اساس این معیارها و شاخص ها از سال 1389 سالانه توسط ISC رتبه بندی می شوند.
گروه رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی وابسته به ISC به سرپرستی خانم آمنه ثابت مسئولیت این فعالیت با اهمیت آموزش عالی را بر عهده دارد.